Välkommen till Rogers Skogsvård!


Rogers Skogsvård erbjuder professionell fällning av träd i trädgårdar eller inom skogsbruk.
Vi är specialiserade på avancerad trädfällning, gallring, döda träd, farlig grenborttagning samt bortforsling av nedtaget virke och sly.

Är träden mycket höga eller står svårt till fäller vi dem i delar med hjälp av lift eller mobilkran.
Vi är flexibla och försöker alltid att göra det bästa för alla träd- och husägares budget och åtar oss både större och mindre arbeten, för privatpersoner, föreningar, kommuner och företag i
Kalmar, Nybro och Torsås kommun.